energie gas electriciteit elektriciteit water
beheersysteem

klik

hier

 

Pijl

 

Energie beheersysteem

Energie beheersysteem op basis van de NexBox hardware en Nexmaster software.

De energie beheersysteem partijen dringen aan op een onafhankelijke bemiddelaar. Die moet de voor- en nadelen van splitsen in kaart brengen. Mochten energie beheersysteem niets opleveren en mocht het kabinetsbesluit ook de toets van de Raad van State en het parlement doorstaan, dan sluiten de vier energiebedrijven juridische stappen niet uit. 'Dat is altijd nog mogelijk. Maar het is altijd wel de laatste stap', stelt een energie beheersysteem woordvoerder.

Gas beheersysteem

De vier energiebedrijven stellen gas beheersysteem in een reactie dat het kabinet 'slordig omgaat met het belang van de Nederlandse energievoorziening'.

De concerns richten hun pijlen vooral op minister Brinkhorst van Economische Zaken, die zich sterk heeft gemaakt voor de splitsing. Volgens hem is de maatregel nodig om de energiemarkt beter te laten functioneren gas beheersysteem.

Nuon, Essent, Eneco en Delta gas beheersysteem vrezen 'hapklare brokken' te worden voor buitenlandse concurrenten. Volgens de vier kijken buitenlandse concerns echt niet het eerst naar de belangen van de Nederlandse consument, als in de toekomst een stroomtekort gas beheersysteem optreedt.

Electriciteit beheersysteem

De electriciteit beheersysteem energiebedrijven snappen niet dat Brinkhorst het alternatief afwijst dat ze met electriciteit beheersysteem topambtenaren van Economische Zaken en toezichthouder DTe hadden bereikt. 'Kennelijk heeft het kabinet nog niet de tijd gehad dit alternatief op zijn waarde te beoordelen. In die zin is er sprake van een onzorgvuldige belangenafweging.'

Tennet, de landelijke beheerder van het hoogspanningsnet, is electriciteit beheersysteem tevreden. 'Wij zijn blij dat er nu eindelijk één landelijk transportnet komt. Het neutrale beheer garandeert hogere veiligheid en grotere electriciteit beheersysteem leveringszekerheid. Dat is goed voor de Nederlandse elektriciteitsvoorziening', licht een woordvoerder toe.

Elektriciteit beheersysteem

De elektriciteit beheersysteem energiebedrijven snappen niet dat Brinkhorst het alternatief afwijst dat ze met elektriciteit beheersysteem topambtenaren van Economische Zaken en toezichthouder DTe hadden bereikt. 'Kennelijk heeft het kabinet nog niet de tijd gehad dit alternatief op zijn waarde te beoordelen. In die zin is er sprake van een onzorgvuldige belangenafweging.'

Tennet, de landelijke beheerder van het hoogspanningsnet, is elektriciteit beheersysteem tevreden. 'Wij zijn blij dat er nu eindelijk één landelijk transportnet komt. Het neutrale beheer garandeert hogere veiligheid en grotere elektriciteit beheersysteem leveringszekerheid. Dat is goed voor de Nederlandse elektriciteitsvoorziening', licht een woordvoerder toe.

Water beheersysteem

Water beheersysteem op basis van de NexBox hardware en Nexmaster software.

De water beheersysteem partijen dringen aan op een onafhankelijke bemiddelaar. Die moet de voor- en nadelen van splitsen in kaart brengen. Mochten water beheersysteem niets opleveren en mocht het kabinetsbesluit ook de toets van de Raad van State en het parlement doorstaan, dan sluiten de vier energiebedrijven juridische stappen niet uit. 'Dat is altijd nog mogelijk. Maar het is altijd wel de laatste stap', stelt een water beheersysteem woordvoerder.

Tel: 010 288 74 15
NEXUS Home

update van 14-11-2012