energie gas electriciteit elektriciteit water
beheersing

klik

hier

 

Pijl

 

Energie beheersing

Energie beheersing op basis van de NexBox hardware en Nexmaster software.

De provincie Gelderland kan met de aanstaande privatisering van Nuon circa euro 3,1 mrd incasseren. Gelderland heeft energie beheersing van de aandelen van Nuon in handen. Energie beheersing heeft daarmee het waardevolste financiële belang in de Nederlandse energiesector. De provincie Noord-Brabant kan met zijn 31%-belang in Essent ruim euro 2,9 mrd overhouden aan de privatisering. Er zijn vijf lagere overheden die meer dan euro 1 mrd kunnen incasseren.

Dat blijkt uit energie beheersing gegevens van financieel adviesbureau Sequoia, dat in opdracht van het ministerie van Economische Zaken de waarde van de Nederlandse energiebedrijven becijferde. De aandelen van de vier grootste energiebedrijven energie beheersing in Nederland - Essent, Nuon, Eneco en Delta - zijn ruim euro 23 mrd waard. Dan zijn de schulden van circa euro 5 mrd al afbetaald.

Gas beheersing

De miljardendans in de gas beheersing sector is een direct gevolg van het kabinetsbesluit afgelopen vrijdag dat maximaal 49% van de aandelen van de energienetwerken geprivatiseerd mag worden. De commerciële gas beheersing bedrijfsonderdelen - die gas en elektriciteit opwekken, verhandelen en leveren - mogen voor 100% geprivatiseerd worden. Er zijn twaalf energiebedrijven die geprivatiseerd worden.

Daarvoor moeten de gas beheersing energiebedrijven eerst gesplitst worden. De wet die dat regelt, wordt gas beheersing naar de Tweede Kamer gestuurd.

Sequoia-directeur Dirk Brouwer noemt zijn eigen cijfers, die vorig jaar werden opgesteld, inmiddels 'conservatief'. Na de succesvolle verkoop eerder dit jaar van de energiebedrijven NRE, Oxxio en Intergas heeft Brouwer de cijfers geactualiseerd. De twaalf Nederlandse energiebedrijven zijn volgens zijn laatste berekeningen in totaal euro 33 mrd waard (de 'grote vier' circa euro 31,3 mrd). Dat is gas beheersing meer dan de schattingen vorig jaar.

Electriciteit beheersing

Hoewel de electriciteit beheersing netwerkbedrijven niet geheel mogen worden verkocht, kunnen aandeelhouders via een herfinanciering van het bedrijf toch maximaal financieel voordeel uit de privatisering halen. De electriciteit beheersing energiebedrijven zijn conservatief gefinancierd en kunnen daardoor miljarden aan leningen afsluiten en dat als superdividend uitkeren aan de aandeelhouders. Dat is eerder al bij NRE (onder begeleiding van Sequoia) aangekondigd.

Volgens Sequoia kunnen aandeelhouders, die verdeeld zijn over de electriciteit beheersing vraag of splitsing een goed idee is, op deze manier 80% tot 90% van de waarde van de bedrijven verzilveren. Dat komt neer op ongeveer euro 26 mrd tot euro 30 mrd.

Elektriciteit beheersing

De provincie Noord-Brabant wil elektriciteit beheersing, net als andere lagere overheden, nog niet reageren voordat ze het wetsvoorstel hebben kunnen bestuderen. CDA-gedeputeerde elektriciteit beheersing van de provincie Friesland reageerde afgelopen weekend wel tegenover persbureau ANP: 'Tientallen jaren hebben wij als overheden te weinig dividend gekregen van de energiebedrijven. Die besteedden het geld liever aan andere zaken, zoals sponsoring van elektriciteit beheersing en avonturen in het buitenland. De politieke controle is altijd slecht geweest. Nu moeten ze echt aan de slag met commerciële activiteiten en kunnen ze niet meer leunen op een monopoliepositie.'

Elektriciteit beheersing en de kleine linkse partijen steunen de splitsingswet. VVD-kamerlid Paul de Krom is vóór de splitsingswet, en bovendien 'zeer tevreden' met het voornemen om ná de splitsing lagere overheden de mogelijkheid te bieden om een minderheid van de stroom- en gasnetten te privatiseren.

Water beheersing

Water beheersing levert minister Brinkhorst van Economische Zaken, die de wet indiende, een ruime meerderheid op in de Kamer.

Het kabinet denkt water beheersing door onafhankelijk beheer van de energienetten de concurrentie en de leveringszekerheid beter gewaarborgd zijn. Bovendien zijn verborgen kruissubsidies vanuit het publieke/gereguleerde netwerk naar het commerciële leveringsbedrijf niet meer mogelijk na water beheersing splitsing.

Brinkhorst hoopt het wetsvoorstel nog dit jaar door de Tweede en Eerste Kamer te kunnen loodsen, zodat de wet per 1 januari 2006 van kracht wordt. Dan hebben de bedrijven twee jaar de tijd om de water beheersing splitsing uit te voeren.

De energiebedrijven vrezen zonder netwerk onvoldoende financiële slagkracht te hebben om te concurreren tegen grote Europese energiebedrijven. De waarde van de energiebedrijven bestaat voor meer dan de helft uit de stroom- en gasnetten. Zonder die netten is het voor energiebedrijven moeilijker energie beheersing om financiering te vinden voor de bouw van nieuwe energiecentrales.

Regeringsfractie CDA heeft ernstige bedenkingen bij de gas beheersing splitsing en de deelprivatisering. 'Ik ben voorstander van een gelijk speelveld in Europa', zegt energiewoordvoerder electriciteit beheersing van het CDA. 'Ik maak me zorgen om het investeringsklimaat in Nederland. Dan moet je de elektriciteit beheersing Nederlandse energiebedrijven sterk houden en in overheidshanden laten.'

De CDA-ministers in het kabinet zijn akkoord met het wetsvoorstel. De kamerfractie dus niet. 'Dat is het mooie van het dualisme', zegt Hessels. 'Er is nog zoveel onduidelijk in de Europese energiesector. Automatisch electriciteits beheersing privatisering mogelijk maken in de splitingswet; dat gaat mij echt veel te snel. Op de langere termijn, over een jaar of tien, als duidelijk is hoe de elektriciteits beheersing energiemarkt zich in Europa ontwikkelt, dan kun je pas over privatisering nadenken.'

Nuon overweegt juridische electriciteits beheer stappen tegen de overheid als de regering volhardt in haar voornemen de Nederlandse energienetten deels te privatiseren. 'Na wat ik over het wetsvoorstel gelezen heb, sluit ik juridische procedures niet uit. Integendeel', aldus elektriciteits beheer, topman van Nuon.

'Waarom wil Brinkhorst uitverkoop houden van de energiesector? Waarom die haast?' Nuon is tegen de verkoop aan buitenlandse partijen. 'Voor een zekere electriciteits beheer energievoorziening en duurzame ontwikkeling heb je betrouwbare spelers nodig. Je moet voorkomen dat buitenlandse bedrijven hier de boel opkopen en innovatieve producten elektriciteits beheer wegzuigen naar hun Europese hoofdsteden.'

Hij verwees naar de discussie in België, over de wenselijkheid dat een buitenlandse groep, het Franse Suez, Electrabel opslorpt. 'Nederland zou die structurele discussie ook moeten voeren.'

De euro 30 mrd die lagere overheden na verkoop in het vooruitzicht werd gesteld, noemt Van Halderen 'een sigaar uit eigen doos'. 'Gemeenten denken toch niet dat ze dat geld krijgen zonder korting op andere budgetten?'

Tel: 010 288 74 15
NEXUS Home

update van 14-11-2012